Wassenaar.news

Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws uit Wassenaar.

Zelfstandigheid van Wassenaar opnieuw in gevaar?

Zelfstandigheid van Wassenaar opnieuw in gevaar?

Zeer onlangs ontstond er ophef door het rapport van Berenschot over de bestuurscultuur en sociale veiligheid van Wassenaar. Wij schreven er vorige week over. Het rapport noodzaakt onzes inziens tot spoedige actie door alle betrokkenen. Want het onderzoek kan ertoe leiden dat de zelfstandigheid van Wassenaar opnieuw in gevaar komt. Het is goed om daarvoor […] The post Zelfstandigheid van…

Democratische Liberalen Wassenaar
Naar een nieuwe bestuurscultuur in de Wassenaarse politieke arena, maar nu dan echt?

Naar een nieuwe bestuurscultuur in de Wassenaarse politieke arena, maar nu dan echt?

Deze week kwam het lang verwachte rapport van Berenschot uit over de bestuurscultuur van, en de sociale veiligheid in, de Wassenaarse politiek. De aanleiding van het onderzoeksrapport was de afscheidstoespraak van wethouder Klaver, waarin zij het grensoverschrijdend gedrag van haar voormalige college aan de kaak stelde. De opdrachtformulering van het onderzoek was om een breed […] The post Naar een…

Democratische Liberalen Wassenaar
Een gefuseerde streekomroep voor de Leidse regio, van de regen in de drup?

Een gefuseerde streekomroep voor de Leidse regio, van de regen in de drup?

Op 22 februari 2023 werd de het college en de raad van Wassenaar geïnformeerd dat onze regionale omroep Unity voornemens was nog dit jaar te fuseren met de Leidse omroep Sleutelstad om in 2025 te komen tot een streekomroep voor de Leidse regio. De gemeenteraad van Wassenaar had in 2021 een advies uitgebracht aan het Commissariaat voor […] The post Een gefuseerde…

Democratische Liberalen Wassenaar
Even voorstellen: wethouder Ronald Zoutendijk.

Even voorstellen: wethouder Ronald Zoutendijk.

Wassenaarder Ronald Zoutendijk is sinds een aantal weken wethouder. Hij was eerder commissielid van Democratische Liberalen Wassenaar en heeft de portefeuille cultuur en welzijn. Wie is Ronald Zoutendijk? Ronald Zoutendijk (67 jaar) woont sinds 1990 met zijn vrouw Debbie in Wassenaar. Zij zijn bijna 47 jaar getrouwd en hebben drie kinderen, zeven kleinkinderen en één […] Het bericht Even voorstellen:…

Democratische Liberalen Wassenaar
Opmerkelijk: twee oppositiepartijen tegen eigen verkeersplan

Opmerkelijk: twee oppositiepartijen tegen eigen verkeersplan

In de vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving van deze week, ter voorbereiding van de raadsvergadering in mei, kwam het herziene verkeersrealisatieplan aan de orde, evenals een doseerinstallatie om sluipverkeer in Wassenaar tegen te gaan. Het waren onderwerpen die door de inmiddels afgetreden wethouder van de oude coalitie in de pijplijn voor de behandeling door […] Het bericht Opmerkelijk: twee…

Democratische Liberalen Wassenaar
Op de goede weg met het verkeersplan.

Op de goede weg met het verkeersplan.

Op de goede weg met veiligheid en duurzaamheid Het coalitieakkoord 2023-2026 is genaamd Koersvast, Open en Betrokken. Het stelt dat er pragmatisch omgegaan wordt met de ambitie om bijna overal in de bebouwde kom 30-km/u-wegen in te voeren. Met ‘praktisch omgaan’ wordt bedoeld dat de invoering gefaseerd verloopt. Doorgaande wegen blijven 50 k/u-wegen, zo mogelijk […] Het bericht Op de…

Democratische Liberalen Wassenaar
Rationele of emotionele politiek?

Rationele of emotionele politiek?

DLW over rationele of emotionele politiek. Tijdens de recente raadsvergadering werd naast de nieuwe VVD wethouder van Doeveren, ook het D66 raadslid Wuite en ons DLW commissielid Sander Daamen geïnstalleerd. Een feestelijke gebeurtenis dus. Wij wensen hen veel succes toe en hopen op een prettige samenwerking in de raad maar daar is nog wel wat […]…

Democratische Liberalen Wassenaar
Witte coalitierook, maar helaas zwarte oppositiewolken.

Witte coalitierook, maar helaas zwarte oppositiewolken.

Op zaterdag 11 maart 2023 was er witte rook. Het coalitieakkoord ‘Samen voor Wassenaar’ werd toegelicht en de wethouders werden gepresenteerd. Op 14 maart 2023 volgde de installatie van de wethouders Wim Koetsier (CDA), Ritske Bloemendaal (D66 en PvdA) en Ronald Zoutendijk (DLW). De vierde wethouder, Laurens van Doeveren (VVD), zal vanwege nog af te … Lees verder Witte coalitierook,…

Democratische Liberalen Wassenaar
En nu aan de slag, we hebben er zin in.

En nu aan de slag, we hebben er zin in.

Afgelopen dinsdag was het zover. Het nieuwe coalitieakkoord werd gepresenteerd en drie van de vier nieuwe wethouders werden geïnstalleerd. Als Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zijn wij verheugd dat wij hebben kunnen bijdragen aan het oplossen van een bestuurscrisis, want zo mag je de val van een coalitie na slechts 4 maanden toch wel noemen.   … Lees verder En nu…

Democratische Liberalen Wassenaar
Voor sommige partijen zijn de druiven zuur.

Voor sommige partijen zijn de druiven zuur.

Bij de Wassenaarse gemeenteraadsverkiezingen 2022 kwam de VVD als grootste partij uit de bus. Zij maakte helaas de keuze om met maar drie partijen coalitieonderhandelingen in te gaan. Twee van de drie partijen waren de bestuurlijk onervaren lokale partijen Hart voor Wassenaar en Lokaal Wassenaar. Na moeizame onderhandelingen, die ruim 6 maanden in beslag namen, … Lees verder Voor sommige…

Democratische Liberalen Wassenaar
Gemeenteraad zet streep door cultuurbarbaars plan bunker Seyss-Inquart.

Gemeenteraad zet streep door cultuurbarbaars plan bunker Seyss-Inquart.

Dankzij een door Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) opgesteld amendement is een streep gezet door onwenselijke bestemmingen van de Commandopost Clingendael. De gemeenteraad weigerde akkoord te gaan met de door het college voorgestelde Nota van Uitgangspunten. Die nota bevat een toetsingskader voor de beoordeling van plannen, die worden ingediend bij de openbare verkoopprocedure van de commandopost. … Lees verder Gemeenteraad zet…

Democratische Liberalen Wassenaar
Coalitie en oppositie – samen voor Wassenaar

Coalitie en oppositie – samen voor Wassenaar

Coalitie en oppositie – samen voor Wassenaar Sinds 2002 is er sprake van dualisme in de gemeentepolitiek. Dat houdt in dat het college van burgemeester en wethouders er is om te besturen en de gemeenteraad om het college te controleren. In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Idealiter hoort daarbij dat de gemeenteraad … Lees verder Coalitie en…

Democratische Liberalen Wassenaar
Op naar een nieuw, stabiel en kundig bestuur!

Op naar een nieuw, stabiel en kundig bestuur!

Vorige week zaterdag werd door de onderhandelaars van 5 partijen, namelijk VVD, CDA, D66, Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) en PvdA, een coalitieakkoord bereikt na intensieve, maar constructieve onderhandelingen. De onderhandelingen werden begeleid door de ervaren formateur en oud-burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar. Foto v.l.n.r. Ben Paulides (DLW), Hubert Schokker (CDA), Gerbrand Nijman (VVD), Henri van … Lees verder Op naar…

Democratische Liberalen Wassenaar
Meer woningen, maar alleen op basis van een gedegen plan!

Meer woningen, maar alleen op basis van een gedegen plan!

Het is voor minister Hugo de Jonge kennelijk weer tijd voor paniekvoetbal. Ditmaal vanwege problemen met de huisvesting. Er ligt een voorstel voor aan de gemeente Wassenaar, waarbij we ons als regio Haaglanden zouden verplichten om 74.500 woningen te bouwen in de komende jaren. Een nobel streven, zo lijkt het, nu er een behoorlijk woningtekort … Lees verder Meer woningen,…

Democratische Liberalen Wassenaar
DLW wil voldoende bekwame wethouders in het nieuwe college.

DLW wil voldoende bekwame wethouders in het nieuwe college.

Als onderdeel van de coalitieonderhandelingen komt op enig moment ter sprake welke partijen een wethouder leveren en welke portefeuilles zij beheren. De raad stelt een programma vast. Meestal gaat het dan over een programma van partijen die deelnemen in de coalitie. Het college baseert op dat programma het beleid en de raad controleert of het … Lees verder DLW wil…

Democratische Liberalen Wassenaar
Opdat wij niet vergeten…

Opdat wij niet vergeten…

Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijd. Naar aanleiding daarvan riep in 2005 de Verenigde Naties deze dag uit tot ‘International Holocaust Remembrance Day’. Traditioneel legt op de laatste zondag in januari het gemeentebestuur van Wassenaar een krans tijdens een herdenkingsbijeenkomst op de Joodse begraafplaats Persijnhof. Dit jaar mocht ik dat als plaatsvervangend … Lees verder Opdat wij…

Democratische Liberalen Wassenaar
DLW staat in de startblokken met een constructieve houding

DLW staat in de startblokken met een constructieve houding

Afgelopen zaterdag 21 januari 2023 maakten de fractievoorzitters van 6 politieke partijen, waaronder de onze, bekend dat zij Klaas Tigelaar bereid hadden gevonden om op te treden als formateur om te komen tot een coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw college. Die externe begeleiding is nodig omdat de belangen niet altijd hetzelfde zijn en … Lees verder DLW staat…

Democratische Liberalen Wassenaar
Vertragingen en budgetoverschrijdingen baren zorgen.

Vertragingen en budgetoverschrijdingen baren zorgen.

Naar aanleiding van aanhoudende signalen over budgetoverschrijdingen bij meerdere projecten wil Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) duidelijkheid van het college hebben over de voortgang van de bouw van de nieuwe multifunctionele sporthal met een nieuw clubhuis voor de vereniging de Kieviten. De bouw schijnt voor driekwart gereed te zijn en het budget zou nu al ruimschoots … Lees verder Vertragingen en…

Democratische Liberalen Wassenaar

Archief

Categoriëen

2023

2022

2021

2019

2017

2012